Huyện Tháp Mười đã đạt 3/9 tiêu chí huyện nông thôn mới

​Sáng nay, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp đã đến làm việc tại huyện Tháp Mười bàn về giải pháp để Tháp Mười đạt huyện nông thôn mới vào năm 2020. Ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp/Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp làm trưởng đoàn. 


Đến cuối năm 2017, Tháp Mười có 7 xã đạt xã nông thôn mới. Huyện phấn đấu trong năm 2018 có thêm 2 xã đạt và 3 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019. Đối với 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, Tháp Mười đã đạt 3 tiêu chí, 6 tiêu chí chưa đạt là quy hoạch, điện, sản xuất, môi trường, giao thông, y tế văn hóa giáo dục.  

Tại buổi làm việc, các sở, ngành đã thảo luận, góp ý cho huyện Tháp Mười từng giải pháp, từng tiêu chí, nhiệm vụ nào tự thực hiện, nhiệm vụ nào tỉnh hỗ trợ. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ ra một số hạn chế của huyện để tập trung khắc phục. Đáng chú ý là chưa nhân rộng các mô hình có hiệu quả; xây dựng nông thôn mới chưa đều khắp mà chỉ tập trung ở một số xã.  

Ông Lê Minh Hoan - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp cho rằng Tháp Mười là đại diện hình ảnh nông thôn mới của tỉnh Đồng Tháp và yêu cầu huyện tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giúp người dân hiểu rõ vai trò chủ thể của mình. Trưởng Ban chỉ đạo cũng khuyến nghị Tháp Mười cần phát huy mối quan hệ mật thiết hữu cơ giữa xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp, nơi nào có đủ điều kiện thì mạnh dạn thành lập hội quán để kích hoạt sư đóng góp, thay đổi tư duy của người dân.

Thúy Ly/THĐT