Nhịp cầu nhân ái -15/5/2018: Giúp đỡ chị Lý Thị TuyếtDanh sách bạn xem đài giúp đỡ chị Lưu Thị Thanh Thúy ở xã Phú Hựu, huyện Châu Thành: Xem tại đây