Nhịp cầu nhân ái - 09/01/2018 : Giúp đỡ anh Nguyễn Hồng ThanhDanh sách bạn xem đài giúp đỡ anh Võ Hữu Tự ở xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh: Xem tại đây