Đồng hành cùng nhân dân - 06/01/2018: Tuyển sinh đại học Minh Tân - Đài Loan