Chị Đinh Thị Thanh Trúc - Cty TNHH An An Đồng Tháp