"Hậu duệ mặt trời", từ ngày 27/11/2017 trên sóng THDDT1 (Trailer)

22/11/2017 08:19
Giới thiệu phim trong ngày