TP.Cao Lãnh: Phấn đấu đạt đô thị loại II trong năm 2019

Theo kế hoạch năm 2019, TP.Cao Lãnh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đạt đô thị loại II. Chiều ngày 07/01/2019, ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP.Cao Lãnh về công tác chuẩn bị thực hiện các bước theo qui định.  

TP.Cao Lãnh hiện có 4/7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Kết thúc năm 2018, 3 xã còn lại của địa phương cũng cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới. Về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Cao Lãnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án Nâng cấp TP.Cao Lãnh lên đô thị loại II đang được phía thành phố tập trung thực hiện các bước theo qui trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các sở, ngành tỉnh tiếp tục hỗ trợ TP.Cao Lãnh về thủ tục, chủ trương lựa chọn nhà thầu, tư vấn điều chỉnh quy hoạch, lập đề án đề nghị công nhận TP.Cao Lãnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh. Lãnh đạo TP.Cao lãnh cũng phải quan tâm giữ vững các tiêu chí nông thôn mới đã đạt. Gửi hồ sơ cho tỉnh thẩm định trong quý I/2019.

Phương Nga/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

PinkHouse 31/1/2023

Khu du lịch Văn hóa Phương Nam 18/2/2023

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel 30-11

Vạn Kim Long 31/1/2023

Thông tin cần biết