Thông báo kết quả xét tuyển viên chức 2020

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thông báo kết quả điểm kỳ xét tuyển đến các thí sinh dự tuyển. Mời các thí sinh xem chi tiết trong file đính kèm ThongBaoKetQuaVienChuc2020

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết