Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 của Đài PT-TH Đồng Tháp

Hội đồng Tuyển dụng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp thông báo kết quả Tuyển dụng năm 2022. Mời xem chi tiết TẠI ĐÂY. Thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng năm 2022 phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.
  • Quyển Lý lịch viên chức theo mẫu HS01-VC/BNV. Tải TẠI ĐÂY.
  • Sơ yếu Lý lịch viên chức theo mẫu KS02-VC/BNV. Tải TẠI ĐÂY.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết