Thông báo kết quả Tuyển dụng Viên chức năm 2021

Hội đồng Tuyển dụng viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp năm 2021 thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trước khi nhận Quyết định Tuyển dụng. Mời xem chi tiết TẠI ĐÂY.  Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức, mời xem TẠI ĐÂY.  

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Thi tìm hiểu Việt - Lào 5-9

Giờ Trái đất

Viettel 8-10

Thông tin cần biết