Thông báo Kết quả Thi tuyển Cộng tác viên năm 2022

Hội đồng Tuyển dụng cộng tác viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp thông báo kết quả thi tuyển Cộng tác viên năm 2022. Mời xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Trợ giúp pháp lý 31/3

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel 10-4

Liên Việt 5/4

Agribank 15/4

Cuộc thi chính luận

Thông tin cần biết