Thông báo gia hạn nộp hồ sơ Tuyển dụng viên chức 2019

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thông báo Tuyển dụng năm 2019
Thông tin chi tiết, mời click vào TẠI ĐÂY.

Công ty TNHH Hùng Cá

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Bệnh viện Quang Đức

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Chương trình phát thanh

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp