Thể lệ Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần IV, năm 2021

Ban tổ chức Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp vừa công bố Thể lệ Giải báo chí tỉnh Đồng Tháp lần IV, năm 2021. Tác phẩm dự thi Giải là các loại hình báo in, báo điện tử, báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình), ánh báo chí. Thể loại dự thi là phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, ký, mẫu chuyện người tốt việc tốt, chính luận, phim tài liệu, ảnh báo chí. Tác phẩm dự Giải là các tác phẩm viết về Đồng Tháp hoặc đồng bằng sông Cửu Long có tác động đến Đồng Tháp đã được sáng tác và sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 01/3/2020 đến 28/02/2021. Thông tin cụ thể về thể lệ mời xem tại đây  

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết