RSS

RSS (viết tắt từ Really Simple Syndication) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.
Để đọc được tin RSS, bạn đọc cần có trình đọc tin (news reader). Có rất nhiều kiểu trình đọc tin, được nhúng trong trình duyệt, hoặc là các ứng dụng độc lập, phải cài đặt trên máy tính. Trình đọc tin sẽ giúp bạn theo dõi nội dung thông tin và xác lập danh mục tin RSS theo nhu cầu.
Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các danh mục tin RSS mà THĐT cung cấp:Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ THĐT.

THĐT có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.