Quỹ tín dụng nhân dân đáp ứng nhu cầu vốn

Chiều ngày 9/8, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp tổ chức sơ kết hoạt động quỹ tín dụng nhân dân 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đến dự có ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đánh giá chung, hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân đáp ứng nhu cầu vốn của thành viên. Đến cuối tháng 6/2019, toàn tỉnh có 17 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động, tổng vốn là trên 800 ngàn triệu đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 2018. Dư nợ cho vay đạt trên 700 ngàn triệu đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ. Doanh số cho vay đạt trên 500 ngàn triệu đồng, doanh số thu nợ đạt trên 450 ngàn triệu đồng.

Bên cạnh đó, quỹ tín dụng nhân dân còn một số hạn chế trong công tác thẩm định, kiểm tra sử dụng vốn, cơ cấu dư nợ chưa phù hợp, chưa cân đối nguồn vốn…

Hội nghị thống nhất trong 6 tháng cuối năm, các quỹ tín dụng nhân dân cần tăng cường giám sát việc thực hiện các kết luận kiến nghị sau thanh tra; cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn để đảm bảo khả năng chi trả, khả năng thanh toán; thực hiện nghiêm các kiến nghị, cảnh báo theo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Hội nghị cũng đã triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các quỹ tín dụng cần khắc phục những hạn chế còn tồn đọng và tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được.

Nguyễn Tiến/THĐT    

Công ty TNHH Hùng Cá

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Cty CP XNK Cửu Long

VNPT Đồng Tháp

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Chương trình phát thanh

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp