Phường 2, Tp. Cao Lãnh ra mắt câu lạc bộ hoàn lương

UBND Phường 2, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Công an Thành phố Cao Lãnh tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ người hoàn lương, với 09 thành viên.

  Thành viên Câu lạc bộ chủ yếu là những người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật. Theo đó, định kỳ hàng quý, CLB sinh hoạt một lần để tuyên truyền Pháp luật cho các thành viên, bên cạnh đó là thông tin các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương. Đặc biệt, Câu lạc bộ sẽ tạo điều kiện cho các thành viên tiếp cận các nguồn vốn vay, hướng dẫn phương thức làm ăn để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống./.    

Công ty TNHH Hùng Cá

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Chương trình phát thanh

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp