Lấy ý kiến nhân rộng mô hình “2 lúa – cá đồng – cá tự nhiên”

Ban quản lý Tiểu dự án “Nâng cao khả năng thoát lũ và ổn định sinh kế, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng Tháp Mười” ở các huyện, thị phía bắc tỉnh Đồng Tháp, gọi tắt là dự án WB9 (gồm: Thanh Bình, Tam Nông, Hồng Ngự và Tx.Hồng Ngự) vừa tiến hành họp dân lấy ý kiến, nhân rộng mô hình sinh kế “2 lúa – cá đồng – cá tự nhiên” tại Tổ hợp tác số 7 thuộc xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình.

Các hộ dân trong vùng dự án thống nhất nhân rộng thực hiện mô hình sinh kế nói trên. Đồng thời đề nghị, tiểu dự án cần hỗ trợ lưới, xuồng máy để đánh bắt cá và tuần tra, quản lý khu vực nuôi; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống bờ bao theo tuyến đường nước để người dân dễ dàng vận chuyển nông sản, kiên cố hóa đê bao. Bà con cũng đề xuất tăng thêm mô hình nuôi ếch, lươn, vịt.

Vụ Đông Xuân 2019-2020, xã Phú Lợi sẽ tổ chức triển khai điểm trình diễn mô hình “2 lúa – cá đồng – cá tự nhiên” với diện tích 12ha, do gia đình ông Nguyễn Văn Châu đăng ký thực hiện và được duy trì tiếp vụ Hè Thu. Địa phương phấn đấu đến năm 2020 thực hiện nhân rộng mô hình sinh kế nói trên với diện tích 628ha.

Kim Thủy/THĐT

Công ty TNHH Hùng Cá

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Bệnh viện Tâm Trí

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Chương trình phát thanh

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp