Kinh tế tập thể ở Đồng Tháp có chuyển biến tích cực mặc dù vẫn còn những hạn chế

Nhận định tại Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 về phát triển kinh tế tập thể, 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 tỉnh Đồng Tháp, cho thấy, khu vực kinh tế tập thể đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng khắc phục được tình trạng yếu kém, phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng.

Nhiều mô hình HTX mới, điển hình tiên tiến xuất hiện, là chỗ dựa cho kinh tế hộ. Bản thân các doanh nghiệp khi liên kết cũng rất muốn được làm việc với các tổ hợp tác, hợp tác xã thay vì hộ cá thể. Dự kiến đến đến cuối năm nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 1.068 tổ hợp tác, 214 hợp tác xã, trong đó có 185 hợp tác xã nông nghiệp.

Tuy nhiên, sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể chưa vững chắc, chưa đa dạng ngành nghề, lĩnh vực, năng lực nội tại còn hạn chế. Nhiều HTX được thành lập nhưng sau đó chỉ hoạt động cầm chừng. Tỷ trọng đóng góp của kinh tế tập thể cũng còn quá thấp so với tiềm năng.

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ ra nguyên nhân, bộ máy quản lý kinh tế còn chwua hợp lý, phối hợp chưa tốt. Để hoạt động kinh tế tập thể được phát huy tốt hơn, các địa phương và chuyên gia cho rằng cần cập nhật kiến thức về kinh tế tập thể. Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng, chế biến, logictis cho các hợp tác xã, hỗ trợ tối đa để phát triển hợp tác xã từ hội quán – mô hình tiên phong của Đồng Tháp.

Ông Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho rằng Đồng Tháp sẽ có đề án mới về tái cơ cấu nông nghiệp và kinh tế tập thể vẫn giữ vai trò quan trọng.

Dịp này, UBND tỉnh trao Bằng khen cho 17 tập thể, 3 cá nhân và 3 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 13. Tặng bằng khen cho 9 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật HTX năm 2012.

Thanh Trường/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

PNJ

Giờ Trái đất

Viettel 8-5

Thông tin cần biết