Kim ngạch xuất khẩu của Đồng Tháp đạt hơn 1,3 tỷ USD năm 2022

Cuộc họp thường kỳ tháng 11 của UBND tỉnh Đồng Tháp tập trung đánh giá tình hình kinh tế – xã hội trong tháng và kế hoạch thực hiện tháng 12, dịp tết sắp đến. Cuộc họp do ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì sáng ngày 02/12/2022.

Tốc độ tăng trưởng năm 2022 ước đạt 9,11% cao hơn mức tăng trưởng của các năm trước. Đây cũng là năm đầu tiên Đồng Tháp đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 1,3 tỷ USD.

Ông Phạm Thiện Nghĩa đánh giá cao nỗ lực của các cấp, ngành và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 11 tháng qua với những điểm sáng tích cực. Trong đó có việc điều hành, tháo gỡ khó khăn về lãi suất. Đảm bảo khai thác cát cung cấp cho các công trình đang thi công, đảm bảo tiến độ trong các tháng cuối năm… Ông Phạm Thiện Nghĩa đề nghị các sở, ngành trong tháng 12 này khẩn trương rà soát các nhiệm vụ và chỉ tiêu năm, để hoàn thành tiến độ công việc đã cam kết. Tập trung phối hợp tổ chức tốt các sự kiện chuẩn bị diễn ra như Lễ hội cá tra, Diễn đàn Mekong Star – up v.v.

Đối với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 22 chỉ tiêu của dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chương trình hành động năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tiếp đóng góp để Sở Kế hoạch Đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh. Song song đó, xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong tháng 12. Các sở, ngành phải đổi mới trong lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm khi cam kết các phần việc của năm 2023, rõ nét và chất lượng hơn. Tạo sức bật trong việc triển khai nhiệm vụ năm 2023, lãnh đạo tỉnh lưu ý.

Hoàn Quân/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Trợ giúp pháp lý 31/3

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel 10-4

Liên Việt 5/4

Agribank 15/4

Cuộc thi chính luận

Thông tin cần biết