Khắc phục khó khăn để mở rộng cai nghiện ma túy tại cộng đồng

Đối tượng nghiện ngày càng trẻ hóa và thường xuyên vắng mặt, né tránh nên khó tiếp cận. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người nghiện còn hạn chế. Đó là những khó khăn được Công an tỉnh Đồng Tháp nêu ra tại cuộc họp báo cáo kết quả khảo sát 3 xã điểm về cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Cuộc họp do ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trì vào sáng nay.

Mô hình cai nghiện ma túy tại cộng đồng được triển khai tại 3 xã điểm: Mỹ Tân (TP. Cao Lãnh), Tân Khánh Đông (TP. Sa Đéc) và An Bình A (TX.Hồng Ngự). Các địa phương đều thành lập tổ để rà soát, xác định các đối tượng nghiện, tham gia giám sát, quản lý, giáo dục và cảm hóa các đối tượng. Mặc dù có những khó khăn nhưng bước đầu cũng đã có chuyển biến tích cực.

Ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cần xem việc điều trị cắt cơn, giải độc cho người nghiện ma túy là nhiệm vụ thường quy tại các trạm y tế cơ sở. Thành lập nhóm kỹ thuật tại địa phương để rà soát, phân loại và có phác đồ điều trị phù hợp với từng đối tượng nghiện. Phó Chủ t ịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, địa phương khắc phục những khó khăn, từng bước mở rộng mô hình tại 9 huyện, thị còn lại. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ Sở Y tế và Sở Lao động – Thương binh – Xã hội phối hợp thử nghiệm công thức thuốc y học cổ truyền Bông Sen trong việc điều trị cắt cơn nghiện.

Thu Thảo/THĐT

Công ty TNHH Hùng Cá

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Chương trình phát thanh

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp