Hướng dẫn phòng dịch tả heo châu Phi

Lây lan nhanh, virus gây bệnh tồn lưu lâu, dịch tả heo Châu Phi vẫn chưa có vắc xin phòng và thuốc điều trị. Vì vậy, để ngăn chặn dịch tả heo Châu Phi, cần lấy phòng ngừa là chính. Sau đây là một số biện pháp mà người chăn nuôi cần thực hiện để trách dịch bệnh xâm nhiễm vào chuồng trại.

       

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Thi tìm hiểu Việt - Lào 5-9

Sa Nhiên

Viettel 8-10

Đồng Vàng 9-10

Thông tin cần biết