H.Cao Lãnh: Thu ngân sách 6 tháng đạt trên 60% dự toán

Sáng ngày 20/6, ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng đoàn công tác của UBND tỉnh đến làm việc tại UBND huyện Cao Lãnh. Nội dung làm việc là về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, tài chính ngân sách và thu hồi nợ 6 tháng đầu năm.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, tình hình kinh tế – xã hội huyện Cao Lãnh tiếp tục phát triển ổn định và có bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Diện tích sản xuất lúa trên 80.000 ha, liên kết tiêu thụ được gần 9.000 ha.

Huyện đã ra mắt được 14 hội quán nông dân và thành lập 3 hợp tác xã kiểu mới trên nền hội quán. Đến nay toàn huyện có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Về tình hình thu ngân sách, ước 6 tháng đầu năm 2019 đạt trên 60% dự toán năm.

Trước khi làm việc tại UBND huyện Cao Lãnh, đoàn công tác đã đến thăm, tìm hiểu thực tế tại một số doanh nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Cao Lãnh tiếp tục tập trung hơn trong việc phát triển kinh tế; chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo thế mạnh của địa phương; phát triển các quỹ đất cho an sinh xã hội; thu chi, quyết toán ngân sách chặt chẽ, theo đúng quy định.

Minh Tâm/THĐT

Công ty TNHH Hùng Cá

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Chương trình phát thanh

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp