Đồng Tháp: Tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền

Chiều ngày 07/6, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị đánh giá 3 chỉ số PCI, PAPI và PAR INDEX.

Năm 2018, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Đồng Tháp đều xếp thứ hạng cao. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) có nhiều cải thiện. Để tiếp tục duy trì, nâng cao các chỉ số này,đồng nghĩa với nâng cao chất lượng chính quyền kiến tạo và phục vụ nhân dân, hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến.

Chủ trì Hội nghị, ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các ý kiến của doanh nghiệp và cho rằng, các ý kiến đã gợi mở cho UBND tỉnh trong việc nâng cao các chỉ số thời gian tới với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của chính quyền.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến quan tâm nhằm nâng cao các chỉ số đồng thời nâng cao chất lượng phucjvuj  của chính quyền

11 năm liên tiếp, PCI Đồng Tháp luôn giữ thứ hạng cao. Vấn đề là, trong khi điểm số chung liên tiếp được cải thiện thì điểm số về nguồn nhân lực và đào tạo lao động luôn ở thấp so với trung bình cả nước.

Cải thiện chỉ số nhân lực và đào tạo lao động của tỉnh trong chỉ số PCI là nội dung được các đại biểu quan tâm nhiều nhất. Mặc dù 11 năm liên tiếp PCI Đồng Tháp luôn giữ thứ hạng cao nhưng điểm số chung số nguồn nhân lực và đào tạo luôn thấp so với trung bình cả nước. Đây cũng không chỉ là vấn đề cải thiện điểm số mà chất lượng lao động chính là câu chuyện sống còn của doanh nghiệp trong thời hội nhập và kinh tế số.

Các doanh nghiệp đặt ra vấn đề trong đào tào nguồn nhân lực, cần có sự gặp gỡ 3 bên: Doanh nghiệp, đơn vị đào tạo và địa phương, tránh tình trạng mạnh ai nấy làm như hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu, tất cả các cấp, ngành của tỉnh cần xem việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là trách nhiệm của mình. Mục tiêu không nhằm vào duy trì thứ hạng mà chính là tạo điều kiện cho kinh tế xã hội phát triển tốt nhất.

Một trong những yếu tố có tác động đến PCI là các điểm số về cải cách hành chính. Điểm đáng chú ý là chỉ số Par Index 2018 Đồng Tháp tăng 11 bậc so với năm 2017. Kết quả này cũng là điều đáng khích lệ và cũng là cơ sở để Đồng Tháp nỗ lực hơn nữa trong mục tiêu cải thiện thực thực chất các chỉ số đo lường chính quyền kiến tạo và phục vụ nhân dân trong năm 2019.

M.Thường/THĐT

Công ty TNHH Hùng Cá

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Bệnh viện Tâm Trí

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Chương trình phát thanh

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp