Đồng Tháp: Sẽ triển khai thêm 6 mô hình sinh kế bền vững

Sáng nay, Ban quản lý Tiểu dự án “Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười” tổ chức họp sơ kết mô hình sinh kế vụ Đông Xuân 2018 – 2019 và triển khai kế hoạch vụ Hè Thu 2019.

Buổi sơ kết diễn ra tại Sở NN&PTNT tỉnh

Trong vụ Đông xuân, Ban quản lý đã triển khai thực hiện 8 mô hình sinh kế liên quan lúa – thủy sản – gia cầm. Các mô hình được thực hiện tại các huyện Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình và thị xã Hồng Ngự. Tuy chưa có chính sách hỗ trợ nhưng nông dân các địa phương trên đã mạnh dạn tham gia mô hình, một số hộ áp dụng quy trình canh tác tiến bộ, bón phân vùi, chọn giống xác nhận, giảm lượng giống, thuốc trừ sâu, có ghi chép nhật ký sản xuất v.v. Người dân có thể giảm bình quân từ 70-100kg giống/ha.

Trong vụ Hè Thu, ngoài việc khắc phục hạn chế từ thời gian qua, Ban quản lý sẽ chuẩn hóa công tác tổ chức thực hiện, hoàn chỉnh hợp đồng kinh tế kỹ thuật và ký hợp đồng với các huyện. Củng cố mô hình cũ và triển khai thêm 6 mô hình liên quan lúa – thủy sản – sen – du lịch tại 14 địa điểm thuộc các huyện Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình và Thị xã Hồng Ngự.

Duy Khánh/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Trợ giúp pháp lý 31/3

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel 10-4

Liên Việt 5/4

Agribank 15/4

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết