Đồng Tháp: Dự kiến mức thưởng Tết cao nhất là 90 triệu đồng

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, năm 2018, không có doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nợ lương người lao động. Tuy nhiên, số doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết không nhiều.

Dự kiến, mức thưởng cao nhất dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi là 90 triệu đồng. Mức này thuộc doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất. Mức thưởng thấp nhất là 500 ngàn đồng.

Đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, mức thưởng cao nhất là 50 triệu đồng. Trước đó, dịp Tết Dương lịch 2019, mức thưởng cao nhất được báo cáo là 95 triệu đồng, cũng thuộc các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất. Các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất có mức thưởng cao nhất là 42 triệu đồng. Mức thưởng thấp nhất là 50 ngàn đồng.

Thanh Toàn/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết