Đóng góp Đề án Phát triển Đài PTTH Đồng Tháp

Trong buổi làm việc chiều nay, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đóng góp dự thảo Đề án Phát triển Đài PTTH Đồng Tháp, giai đoạn 2023 – 2025 và định hướng đến năm 2030.

Nhiều ý kiến tán đồng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình. Các ý kiến đóng góp cho rằng, cần xem việc ứng dụng công nghệ số là một trong những định hướng phát triển của Đài. Bên cạnh đó, Đài cần được tiếp tục đầu tư nguồn nhân lực chuyên môn, xây dựng các chương trình đặc trưng, mang bản sắc riêng. Đồng thời, cần có kế hoạch đảm bảo hiệu quả nguồn thu, trong tình hình dự báo sẽ khó khăn chung.

Ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đài tổng hợp các ý kiến đóng góp, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong việc xây dựng các dự án phù hợp, phục vụ nhu cầu phát triển.
Mục tiêu chung của Đề án là trở thành đài PTTH đa phương tiện, hiện đại, chuyên nghiệp, đủ điều kiện lên tự chủ chi đầu tư.

Thanh Toàn/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Trợ giúp pháp lý 31/3

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel 10-4

Liên Việt 5/4

Agribank 15/4

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết