Thông báo Tuyển dụng viên chức 2018
15/05/2018 15:53

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018. Các vị trí cần tuyển: 02 phóng viên, 01 chuyên viên CNTT, 01 chuyên viên phụ trách pháp lý, 01 Kỹ thuật viên, 01 quay phim viên.