Thắp sáng ước mơ 06/11/2016: Em Dương Thị Kim Ngân
07/11/2016 10:41

Thắp sáng ước mơ cho em Dương Thị Kim Ngân ở TPCL - Đồng Tháp.

Giới thiệu phim trong ngày