Đồng hành cùng nhân dân 03/12/2016: Hoạt động của Trung Tâm Hành Chính Công
06/12/2016 19:03

Nhìn lại hoạt động của Trung Tâm Hành Chính Công tỉnh Đồng Tháp sau 2 tháng đi vào hoạt động.

Các tin khác
Giới thiệu phim trong ngày