Năm 2019, Việt Nam sẽ phóng vệ tinh radar đầu tiên vào vũ trụ
28/01/2017 20:01

Theo Trung tâm Vệ tinh quốc gia, Việt Nam sẽ phóng vệ tinh radar LOTUSat-1 vào năm 2019, năm 2022 tiếp tục phóng vệ tinh radar LOTUSat-2.

Ông Donald Trump muốn áp 20% thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Mexico
27/01/2017 06:54

Theo Thư ký Nhà Trắng, mức thuế là 20% sẽ mang lại 10 tỷ USD hàng năm và sẽ dễ dàng chi trả cho việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico.

Giới thiệu phim trong ngày