Năm 2019, Việt Nam sẽ phóng vệ tinh radar đầu tiên vào vũ trụ
28/01/2017 20:01

Theo Trung tâm Vệ tinh quốc gia, Việt Nam sẽ phóng vệ tinh radar LOTUSat-1 vào năm 2019, năm 2022 tiếp tục phóng vệ tinh radar LOTUSat-2.

Giới thiệu phim trong ngày