Chúc Tết HTX, hội quán tại TP.Cao Lãnh

Chiều ngày 22/01/2019, ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết tại các hợp tác xã, hội quán ở xã Hòa An, Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh.

Trong không khí thân tình, cởi mở lãnh đạo tỉnh, thành phố Cao Lãnh và đại diện các HTX, hội quán đã cùng trao dổi về tình hình hoạt động trong thời gian qua. Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo UBND thành phố Cao Lãnh chúc mừng các mô hình hợp tác xã, hội quán hoạt động có hiệu quả và khuyến khích tiếp tục nhân rộng. Đồng thời nhấn mạnh hợp tác xã, hội quán là phương thức tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp nhu cầu của người dân, có vai trò và đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Ngọc Oai/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Trợ giúp pháp lý 31/3

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel 10-4

Liên Việt 5/4

Agribank 15/4

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết