Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp: Ngành công thương cần nắm bắt tín hiệu thị trường

Trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt hơn 29.700 tỷ đồng. Tại buổi làm việc chiều ngày 20/5, Sở Công Thương cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm. Ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Nhận định trong 6 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh có bước phát triển tốt. Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng hơn 6,9% so với cùng kỳ, đạt gần 48% kế hoạch năm. Các sản phẩm công nghiệp chủ lực đều tăng trưởng, riêng cá tra đông lạnh xuất khẩu tiếp tục đóng vai trò chủ chốt, thúc đẩy tăng trưởng toàn ngành.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 528 triệu USD, tăng 0,95% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt hơn 42% kế hoạch. Trừ gạo là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm gần 36% so với cùng kỳ thì các mặt hàng còn lại đều có mức tăng trưởng.

Trong các tháng cuối năm, ngành công thương phấn đấu đưa giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 62.000 tỷ đồng. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ đạt khoảng 97.000 tỷ đồng và kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.250 triệu USD, tăng hơn 4% so với ước thực hiện năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành cần hệ thống, rà soát lại điều kiện thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và đầu tư, trong đó có các khu, cụm công nghiệp. Đặc biệt là cần chủ động nắm bắt tín hiệu của thị trường, phát huy vai trò khuyến công, có sự định hướng phát triển của toàn ngành nhằm kịp thời đề xuất UBND tỉnh có chủ trương phù hợp.

Duy Khánh/THĐT

Công ty TNHH Hùng Cá

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Bệnh viện Tâm Trí

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Chương trình phát thanh

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp