Cần thay đổi nhận thức, tư duy để thúc đẩy chuyển đổi số trong kinh tế hợp tác

Diễn đàn trực tuyến Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 với chủ đề Chuyển đổi số – Động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 20, được diễn ra vào sáng ngày 23/9. Diễn đàn do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.

Điểm cầu tại Đồng Tháp

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tập thể là những xu thế tất yếu, có vai trò quan trọng trong kinh tế của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể của nước ta đến nay chưa phát triển như yêu cầu, mục tiêu. Do vậy, Diễn đàn có ý nghĩa truyền tải vấn đề chuyển đổi số, tinh thần đổi mới, sáng tạo, đột phá đối với thành phần kinh tế quan trọng này.

Các đại biểu đã báo cáo và chia sẻ một số nội dung về thực trạng, hạn chế trong chuyển đổi số quốc gia nói chung và chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX nói riêng. Những kinh nghiệm trong nước, quốc tế và đề xuất giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi số tại khu vực kinh tế hợp tác, HTX.

Dự, phát biểu tham luận tại Diễn đàn, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, chuyển đổi số là vấn đề đang được tỉnh rất quan tâm. Trong đó, 3 lĩnh vực được chọn ưu tiên thực hiện là nông nghiệp, y tế, giáo dục. Tỉnh cũng đã áp dụng nhiều mô hình chuyển đổi số trong nông nghiệp như: Nông nghiệp thông minh, làng thông minh, cây xoài nhà tôi. Nổi bật, tỉnh đã kết nối thành công và đưa nông sản lên 6 sàn thương mại điện tử. Thời gian tới, tỉnh vừa tập trung phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã thông qua phát triển các hội quán vừa đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực này thông qua chương trình OCOP, xây dựng thương hiệu để phát triển sản phẩm đặc trưng.

Kết thúc Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần thay đổi nhận thức, tư duy để thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác. Đồng thời, thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ được giao trong chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã gắn với thực hiện Nghị quyết số 20.

Cẩm Tiên/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết