Thời sự trưa - Thứ bảy, 27/8/2016

Đoàn giám sát của quốc hội làm việc tại ĐỒng Tháp - Họp mặt biểu dương Gia đình tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp - Tỉ lệ thu gom rác ở Đồng Tháp còn thấp - Tháp Mười: Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ IX.

Khởi nghiệp 14/8/2016: Cơ sở sản xuất bì mắm Bình Thạnh

Câu chuyện khởi nghiệp của doanh nhân ở tuổi thất thập - Ông Nguyễn Trung Hiếu ở xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Thăm dò ý kiến