Thời sự sáng - Thứ Bảy, 22/10/2016

Hội thảo về liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Đồng Tháp Mười gồm 03 tỉnh Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang; Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác đưa lao động đi làm việc nước ngoài ở huyện Lai Vung và tình hình cung cấp nước sạch, xử lý chất thải của bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười; Xu hướng tiêu thụ thủy sản tận diệt.

Thăm dò ý kiến