Đồng Tháp: Phát triển HTX hướng đến tư duy thị trường

07/12/2018 17:40:34

​Chiều ngày 06/12/2018, đoàn công tác Liên minh HTX Việt Nam làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp. Ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tiếp, làm việc với đoàn.


Năm 2018 là năm mà tỉnh Đồng Tháp có HTX được thành lập nhiều nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, với 21 HTX ra đời. Nâng tổng số HTX toàn tỉnh hiện có là 205 HTX với 53.128 thành viên. Chủ trương của tỉnh là kiện toàn cũng cố các HTX theo Luật HTX năm 2012, chú trọng thành lập các HTX kiểu mới được phát triển từ mô hình hội quán. Đó là một trong những kết quả nổi bật được Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, UBND tỉnh và Liên minh HTX tỉnh trình bày tại buổi làm việc. 

Đồng Tháp cũng đã và đang thực hiện tốt Luật HTX năm 2012. Bên cạnh đó HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Trong đó có kinh phí hỗ trợ thành lập mới HTX, xúc tiến thương mại, hỗ trợ tri thức trẻ tăng cường cho HTX, hay các chính sách về tín dụng… Mục tiêu chung là xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác làm xương sống cho kinh tế Đồng Tháp. 
Khó khăn chung của tỉnh chủ yếu là về các chính sách từ Trung ương. Có nhiều chính sách về vốn, về thuế… chưa sát thực tế gây khó khăn trong quá trình thực hiện. Hoặc có chính sách ban hành nhưng chậm hướng dẫn, hoặc có chính sách nhưng thiếu kinh phí triển khai thực hiện.

Tỉnh đã mạnh dạng triển khai nhân rộng mô hình hội quán nông dân nhằm phát huy tính tự chủ, tự lực của người dân để làm nền tảng cho sự hình thành và phát triển HTX. Kết quả bước đầu đã có 10 HTX ra đời từ mô hình này. Hầu hết các HTX đều hoạt động hiệu quả, chuyển từ tư tuy sản xuất từ kinh tế sang tư duy thị trường. Đồng Tháp không đặt nặng hiệu quả sản xuất kinh doanh của HTX mà quan trọng là mang lại giá trị gì cho nông dân.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đánh giá cao bước đi tiên phong của Đồng Tháp. Đồng thời ghi nhận nhiều kiến nghị của Đồng Tháp. Trước đó, đoàn công tác của Liên minh HTX Việt Nam đã có chuyến khảo sát tìm hiểu thực tế hoạt động tại các hợp tác xã, hội quán của tỉnh.

Minh Trường/THĐT

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc