TP.Cao Lãnh: Ra mắt HTX nông nghiệp thứ tư từ mô hình hội quán

05/12/2018 15:50:20

​Thêm một hợp tác xã được thành lập trên cơ sở hội quán vừa được ra mắt, đó là Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Ngãi, ở TP.Cao Lãnh. HTX được tổ chức ra mắt vào chiều ngày 04/12/2018, có sự tham dự của ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. 


Hợp tác xã được thành lập từ Nhất Tâm Hội quán, có hơn 220 thành viên tham gia góp vốn. Tổng vốn điều lệ hoạt động là 1 tỷ đồng, tại Hội nghị thành lập đã huy động được gần 500 triệu đồng. 

Theo kế hoạch, Hợp tác xã sẽ cung cấp 18 dịch vụ. Trước mắt, từ nay đến năm 2019 sẽ thực hiện một số dịch vụ như: Bơm tưới tiêu nước; giới thiệu, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản; cung ứng vật tư đầu vào; quản lý, kinh doanh chợ; vận chuyển hàng hóa bằng xe tải… Các dịch vụ còn lại sẽ được khai thác trong những năm tiếp theo. 

Chúc mừng Hợp tác xã được hình thành sau 3 tháng chuẩn bị chu đáo, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhấn mạnh sự cần thiết của mô hình kinh tế tập thể mà bắt đầu từ Hợp tác xã. Theo Bí thư Tỉnh ủy, hợp tác xã cũng chính là cứu cánh cho người nông dân, với vai trò liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp. Bí thư Tỉnh ủy động viên ban lãnh đạo Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Ngãi nỗ lực thực hiện các hoạt động, chăm lo tốt cho thành viên. 

Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Ngãi là Hợp tác xã thứ tư trên địa bàn TP.Cao Lãnh ra mắt từ mô hình hội quán.

Lư Liễm/THĐT

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc