Kết nối doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ trái cây

04/12/2018 16:00:30

“Kết nối doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ trái cây” là chủ đề Tọa đàm do Hội Làm vườn tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Chi nhánh phía Nam Hội Làm vườn Việt Nam tổ chức sáng nay. 


Tại Tọa đàm, các nhà khoa học, đại diện các doanh doanh nghiệp, hợp tác xã, và gần 100 nông dân đang canh tác cây ăn trái tập trung phân tích những điểm yếu trong chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ cây ăn trái hiện nay, xác định nguyên nhân để từ đó đưa ra giải pháp cụ thể. 

Tiến sĩ Võ Mai – Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam cho rằng giữa nhà nông và nhà doanh nghiệp hiện nay vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong mô hình liên kết. Chưa tạo được sự thống nhất giữa người sản xuất và doanh nghiệp tiêu thụ trong thực hiện hợp đồng cung ứng sản phẩm. Để tạo đầu ra ổn định cho nông sản, theo Tiến sĩ Võ Mai cần có sự liên kết để tổ chức quy hoạch lại vùng sản xuất gắn với thị trường, hỗ trợ kinh phí cho người sản xuất chứng nhận các tiêu chuẩn an toàn đảm bảo theo yêu cầu thị trường.

Duy Anh/THĐT

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc