Sẽ lắp camera tuyến kết nối cầu cầu Cao Lãnh

08/11/2018 10:46:45

​Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất chủ trương cho lắp đặt camera trên các tuyến đường kết nối cầu Cao Lãnh và trên cầu Cao Lãnh; lắp đặt mới và sửa chữa biển chỉ dẫn giao thông đường bộ theo đề nghị của Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở Tài chính.


Theo đó, việc lắp đặt camera trên các tuyến đường kết nối cầu Cao Lãnh và trên cầu Cao Lãnh có giá trị dự toán khoảng 1,5 tỷ đồng, từ dự toán năm 2019 của Ban An toàn giao thông tỉnh. 

Lắp đặt mới và sửa chữa biển chỉ dẫn giao thông đường bộ có giá trị dự toán khoảng 750 triệu đồng, từ nguồn dự toán năm 2018, 2019 của Ban An toàn giao thông tỉnh. Thời gian chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư là từ năm 2018 – 2019.

(Theo: dongthap.gov.vn)


Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc