Quy hoạch tổng thể 300 ha bảo quản, phát huy giá trị di tích Gò Tháp

05/11/2018 17:17:51

​Sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng chủ trì buổi họp nhằm nắm bắt tiến độ hoàn thiện “Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị khu di tích Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp”.

Đến nay, “Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị khu di tích Gò Tháp” đã hoàn thiện khoảng 60%. Tại cuộc họp sáng ngày 05/11/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh về quy hoạch này.

Quy mô dự kiến khoảng 300 ha gồm 2 khu vực. Trong đó, khu vực bảo vệ 1 có diện tích 48 ha. Trọng tâm là bảo tồn nguyên vẹn các giá trị di tích gốc, kết hợp phát huy giá trị lịch sử, văn hoá, khảo cổ, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng. Khu vực bảo vệ 2 có 252 ha. Khu vực này được định hướng khai thác giá trị cảnh quan thiên nhiên; dịch vụ du lịch hỗ trợ thiết yếu. Quy hoạch cũng xem xét phát triển hệ thống giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc... 

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và  Du lịch phối hợp với Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn và các cơ quan, địa phương liên quan cập nhật lại định hướng phát triển từng khu vực, vấn đề pháp lý v.v.

Duy Khánh/THĐT

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc