Hội quán nông dân sự định hình và phát triển

03/11/2018 20:13:41

​Sáng nay, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo với chủ đề “Lý luận và thực tiễn về mô hình hội quán nông dân ở tỉnh Đồng Tháp”. 

Ông Lê Minh Hoan - Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp đã đến dự cùng với khoảng 200 đại biểu là các nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh. 


Hội thảo có 36 tham luận, phác họa bức tranh tổng thể của mô hình hội quán. Những mặt được và chưa được của mô hình đã được các tác giả tập trung phân tích và đưa ra giải pháp. Bên cạnh đó, nhiều tham luận nhận định hội quán là nền tảng quan trọng để phát triển các HTX kiểu mới, gắn liền với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới. 

Đáng chú ý, tham luận “Mô hình hội quán dưới góc nhìn dân vận” đã nêu được những vấn đề sát thực tế, gần gủi và có những đề xuất thiết thực. Tham luận “Hội quán nông dân góp phần xây dựng hình ảnh người nông dân 5 mới hiện nay”. Đó là tư duy mới, nhận thức mới, kiến thức mới, đời sống văn hóa mới và quyết tâm mới. 

Ông Lê Minh Hoan đã chỉ ra một số vấn đề mà các hội quán, cấp ủy, chính quyền và nông dân cần nhận thức lại một cách sâu sắc. Trong đó, Bí thư nêu lên 2 quan điểm về thay đổi cách lãnh đạo quản lý của chính quyền để làm thế nào tạo nên sự gần gủi với nông dân. Đối với hội quán cần phát huy hơn nữa tính đoàn kết, đồng lòng. Bên cạnh đó, chính quyền và các ngành chuyên môn cần tạo điều kiện hỗ trợ, giúp cho các chủ nhiệm hội quán thật sự trở thành thủ lĩnh nông dân trong tình hình mới. Người đứng đầu Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng đồng cảm và chia sẻ với nỗ lực của các chủ nhiệm hội quán trong thời gian qua. Đồng thời, tin tưởng các chủ nhiệm hội quán sẽ là người truyền lửa cho các thành viên khác để đưa hội quán ngày càng phát triển đi lên.

Đến nay toàn tỉnh đã có 6 HTX được thành lập từ mô hình hội quán nông dân. Có thể xem đây là hiệu quả bước đầu của mô hình hội quán sau hơn 2 năm ra đời. 

PV/THĐT

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc