Đồng Tháp: Thêm 460 người nghiện ma túy trong 10 tháng

31/10/2018 17:26:24

​Đồng Tháp hiện có trên 1.700 đối tượng nghiện, trong đó có 1.455 người đang ở ngoài xã hội, 86% đối tượng là thanh thiếu niên, từ đầu năm đến nay số người nghiện đã tăng thêm 460 người. Bên cạnh đó công tác quản lý cai nghiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. 
Hội nghị được trực tuyến đến các địa phương trong tỉnh

Tại Hội thảo Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cai nghiện ma túy tại cộng đồng do ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì sáng nay, nhiều ý kiến đề xuất giải pháp. 

Theo đại biểu, nhiều quy định pháp luật chưa phù hợp với tình hình thực tế, công tác giáo dục, quản lý người nghiện tại nhiều địa phương chưa đạt hiệu quả cao. Trước thực trạng đó, cần chú trọng đến công tác cai nghiện tự nguyện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, nhất là các điều kiện về trang thiết bị cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm để đối tượng hòa nhập tốt với cộng đồng. Tổ chức đào tạo tập huấn, trang bị kỹ năng chuyên sâu cho cán bộ y tế công tác tại các cơ sở điều trị nghiện, điểm chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng… 

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc giáo dục, quản lý người nghiện. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm công tác quản lý người nghiện ma túy. Ngành lao động thương binh và xã hội nghiên cứu, học tập mô hình cai nghiện ma túy hiệu quả tại Tiền Giang và Hà Nội để áp dụng trên địa bàn tỉnh. 

Mỹ Phước/THĐT

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc