Đề xuất mới về chi phí quản lý BHXH, BHYT

12/07/2018 17:03:13

​Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019-2021.


Theo đó, mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội năm 2019 bằng 2,15%, năm 2020 bằng 2,0% và năm 2021 bằng 1,85% dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội. Tỉ lệ này cũng được áp dụng cho mức chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp.

Còn với bảo hiểm y tế, mức chi phí quản lý năm 2019 bằng 4,6%, năm 2020 bằng 4,2% và năm 2021 bằng 3,8% dự toán thu tiền đóng bảo hiểm y tế được trích từ số tiền thu bảo hiểm y tế. Trường hợp thực hiện thu, chi trong năm không đạt dự toán, mức chi phí quản lý theo tỷ lệ quy định này tính trên số thực thu, thực chi. 

(Theo: VTVO)

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc