Nợ đọng xây dựng nông thôn mới chỉ còn 1.500 tỷ đồng

07/07/2018 20:17:49

​Sau 2 năm nỗ lực giải quyết, nợ đọng xây dựng nông thôn mới trên toàn quốc đã giảm từ 16.000 tỷ đồng trong năm 2016 xuống chỉ còn 1.500 tỷ đồng.


Theo Bộ NN&PTNT, nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới cơ bản đã được giải quyết để đảm bảo bức tranh phát triển không vì phong trào mà vì chất lượng và nâng cao đời sống nhân dân. Bộ cũng yêu cầu các địa phương cần ưu tiên bố trí nguồn để xử lý dứt điểm nợ đọng trong năm 2018 và chỉ được phép đầu tư công trình khác khi đã trả xong nợ .

Tính đến nay, đã có 3.370 xã, chiếm hơn 37% số xã trên cả nước về đích nông thôn mới. Dự kiến cuối năm nay, lần đầu tiên sẽ có 3 đơn vị cấp tỉnh hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

(Theo: VTVO)

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc