TX.Hồng Ngự đạt 83,37 điểm trong thang điểm đô thị loại 3

08/06/2018 15:50:40

​Sau 10 năm diện mạo đô thị thị xã Hồng Ngự có sự phát triển vượt bậc và trở thành trung tâm kinh tế văn hóa xã hội vùng biên của tỉnh Đồng Tháp. TX.Hồng Ngự cũng đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại 3. Đó là đánh giá của báo cáo Đề án đề nghị công nhận TX.Hồng Ngự là đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh Đồng Tháp do UBND thị xã Hồng Ngự trình UBND tỉnh sáng nay. 


TX.Hồng Ngự đạt 83,37 điểm, vượt 13,37 điểm so với quy định trong thang điểm đánh giá của tiêu chí đô thị loại 3. Việc đánh giá dựa trên 5 tiêu chí chủ yếu là: Quy mô dân số, mật độ dân số, tỉ lệ lao động phi nông nghiệp, trình độ phát triển hạ tầng kiến trúc đô thị và tiêu chí vị trí chức năng vai trò cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội. 

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp lưu ý cần xem lại các vấn đề về số liệu thu chi ngân sách, tỉ lệ lao động phi nông nghiệp và một số chỉ tiêu về xử lí rác thải.

Báo cáo tóm tắt về chương trình phát triển đô thị của thị xã Hồng Ngự đến năm 2030, UBND TX.Hồng Ngự cho biết sẽ tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, các trục kết nối, xây dựng đầu tư hoàn thiệt các công trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Ước kinh phí thưc hiện là trên 3.000 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sáng nhà ước khoảng 1.000 tỷ đồng, còn lại là xã hội hóa kêu gọi đầu tư. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành hỗ trợ UBND TX.Hồng Ngự hoàn thiện chương trình trên cơ sở cân đối nguồn vốn từ ngân sách và vốn xã hội hóa.

Đối với báo cáo Đề án đề nghị công nhận đô thị loại 3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bổ sung, hoàn thiện theo các nội dung đã góp ý. Sau đó trình thành viên UBND tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh xem xét thông qua trong kỳ họp tới.

Minh Trường/THĐT

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc