Nhiều chính sách hỗ trợ nông nghiệp chưa đến với nông dân

06/06/2018 16:57:13

​Sáng nay, ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp chủ trì cuộc họp đánh giá việc giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ đối với lĩnh vực nông nghiệp theo Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Qua giám sát của Thường vụ Tỉnh ủy kết hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho thấy, từ năm 2016 đến nay, có khoảng 15 chính sách hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp, đa số giải ngân chưa tốt hoặc chưa giải ngân, mặc dù dự toán kinh phí thực hiện hàng năm đều có bố trí.

Quỹ hỗ trợ HTX được bố trí 20 tỷ đồng nhưng chỉ giải ngân được 20% do áp dụng theo tiêu chí của HTX kiểu mới. Trong khi hiện nay, đa số các HTX trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đơn thuần là nơi tập hợp nông dân để sản xuất, năng lực quản trị yếu khó đưa ra phương án hoạt động hiệu quả và không có tài sản thế chấp nên không thể tiếp cận được nguồn vốn. 

Năm 2016 đến nay, chính sách xây dựng cánh đồng lớn chưa giải ngân được, do nông dân không thể tập trung đất đai diện tích trên 10ha/mỗi hộ theo quy định. Tương tự, chính sách chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng bắp từ năm 2016 đến nay chưa triển khai hỗ trợ được. Ngay năm 2018 dự toán Trung ương bố trí 7,2 tỷ đồng vẫn chưa phân khai cho các huyện, thị.

Theo các đại biểu cần có sự điều chỉnh về thể chế, quy định để tháo gỡ những vướng mắc đang tồn tại. Cơ bản nhất là mở rộng loại hình và đối tượng cho vay để nông dân và các HTX có thể tiếp cận được nguồn vốn. Ngành nông nghiệp cần chú trọng tư vấn, hỗ trợ nông dân để các chính sách được khả thi. Sau chuyến giám sát, HĐND sẽ tổng hợp ý kiến đề xuất Tỉnh ủy và kiến nghị UBND tỉnh trong các cuộc họp sắp tới.

Mỹ An/THĐT

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc