Hoàn thiện thêm quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng thuần ngọt tại Đồng Tháp

06/06/2018 16:51:31

UBND tỉnh có buổi tiếp và làm việc với Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Nam Miền Trung nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thuần ngọt theo quy trình tuần hoàn khép kín.


Mô hình đã được triển khai thực hiện từ tháng 3 - 5/2018, trên địa bàn 2 xã An Hòa và Phú Thọ của huyện Tam Nông. Qua thời gian thực hiện, ngành nông nghiệp tỉnh nhận thấy đây là mô hình phù hợp với điều kiện phát triển của tỉnh và yêu cầu của người nuôi do nuôi hoàn toàn trong môi trường nước ngọt. Tuy nhiên, do mô hình mới được triển khai và còn trong quá trình xây dựng hoàn thiện nên vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định khiến mô hình còn chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Trong đó phải kể đến việc mất thời gian cải tạo, xử lý ao đào mới và việc công ty đưa ra quy trình kỹ thuật còn chậm so với yêu cầu ảnh hưởng đến việc phổ biến lại cho các hộ tham gia. 

Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh nhận định đây là mô hình mới được triển khai nên cần có quá trình giám sát, nhận xét, đánh giá chặt chẽ để hoàn thiện, phù hợp với điều kiện của tỉnh và yêu cầu của hộ nuôi. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp với Công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và tiếp tục hoàn thiện quy trình nuôi, đạt hiệu quả đã đề ra.

Mỹ Duyên/THĐT

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu phim trong ngày