Đồng Tháp có 82 dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

23/05/2018 11:49:56

​Từ năm 2008 đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 82 dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, với tổng vốn trên 16.500 tỷ đồng.


Chế biến, bảo quản nông sản, thủy sản; ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, xây dựng chợ nông thôn, xây dựng cơ sở giết mổ gia súc tập trung là những lĩnh vực được đầu tư nhiều nhất.

Các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của các doanh nghiệp đã góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm cho người dân địa phương.

Tuy nhiên, số lượng dự án đầu tư chưa nhiều, đa số có quy mô nhỏ, chưa xứng tầm với tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Mặc dù tỉnh đã thực hiện dồn điền đổi thửa nhưng quy mô diện tích còn nhỏ hẹp, do đó việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn tập trung, cánh đồng liên kết và chuyển đổi diện tích cây trồng còn nhiều khó khăn.

Thời gian tới, Đồng Tháp tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 của Chính phủ với mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp thuần tuý sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng, theo cơ chế thị trường. 

Tỉnh cũng sẽ điều chỉnh các điều kiện ưu đãi đầu tư một cách hợp lý, nhằm đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp; thông tin và kịp thời hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư.

(Theo: Nguyệt Anh/dongthap.gov.vn)

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc