Nông dân Hồng Ngự trúng mùa, trúng giá vụ lúa Hè Thu sớm

17/05/2018 15:59:07

​Tại các cánh động xuống giống sớm, nông dân huyện Hồng Ngự, đang bước vào thu hoạch lúa Hè Thu với năng suất ổn định, giá bán tăng cao đầu vụ. 


Tại xã Thường Phước 1, nông dân đã thu hoạch lúa cho biết năng suất đạt 5 tấn/ha, tăng 0,5 – 1 tấn so với vụ Hè Thu trước. Đó là nhờ thời tiết tương đối thuận lợi, sâu bệnh ít. Giá lúa bán ra từ 5.800 – 6.000 đồng/kg lúa tươi. Sau khi trừ các khoản chi phí nông dân đạt lợi nhuận từ 18 – 20 triệu đồng/ha. Đây là khoản lợi nhuận cao so với nhiều vụ mùa trước đó. Vụ này đa số nông dân huyện Hồng Ngự chọn giống lúa chất lượng cao như để canh tác, diện tích sử dụng giống IR50404 giảm mạnh, chỉ còn khoảng 20% diện tích. Trong đó có trên 1 ngàn ha đã được ký kết tiêu thụ với doanh nghiệp.

Minh Hồ/THĐT

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc