Cheowron - Hàn Quốc sẽ nhận thêm 2 đợt lao động thời vụ của Đồng Tháp

16/05/2018 08:23:45

​Sau đợt lao động sang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại huyện Cheowron - đơn vị kết nghĩa với tỉnh Đồng Tháp thì nơi này sẽ tiếp tục tuyển thêm 2 đợt lao động thời vụ có thời hạn 3 tháng. 

So với các địa phương khác của Hàn Quốc, Cheowron là địa phương có gần 24% địa hình bằng phẳng, với điện tích nông nghiệp lên đến 395 ha. Thêm nữa vì tình trạng dân số già, thanh niên đi lập nghiệp ở các đô thị lớn nên thời điểm từ tháng 4 đến tháng 10 hằng năm địa phương này cần một lượng lớn lao động nước ngoài đến để làm việc trong các nhà kính chuyên trồng cà chua, cà chua bi, ớt chuông, cà phê và nhân sâm... Trong số các lao động đi theo các chương trình như EPS - TOPIK và lao động thời vụ, lao động Việt Nam bao giờ cũng được các nông trang đánh giá rất cao. Thông tin khảo sát từ Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Cheowron, nhu cầu lao động có thời hạn theo mùa của các nông gia với lao động Đồng Tháp là khá lớn, dao động từ 400 đến 800 người/năm. Theo quy định của Chính phủ Hàn Quốc, chỉ những nông gia nào đáp ứng đủ điều kiện về nơi ăn, chốn ở mới được tuyển dụng. Chính vì vậy để tuyển thêm 2 đợt còn lại được dự kiến vào tháng 7 và tháng 8 năm 2018 và cho năm tiếp theo, huyện này sẽ cho rà soát, kiểm tra lại trên diện rộng các đăng ký về nhu cầu theo giới tính của các nông gia để tránh sai sót. 

Tham khảo ý kiến từ một số lao động trong số 23 lao động đã sang Hàn Quốc làm việc trong đợt 1 năm 2018 thì đã số đều tỏ ra hài lòng với môi  trường làm việc. 

PV/THĐT

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc